Handledarkurs på onsdagar kl. 16.00 till och med 19.00  kursen. Närvaro är 15.45.

Handledarekurs kostar 400 kr.