Handledarkurs

På Onsdagar från kl.16.00 till och med 19.00  . Närvaro är 15.45.

Handledarekurs kostar 400 kr.