Privat övningskörning

Handledarkursen är en obligatorisk utbildning för personer som ska övningsköra privat. Handledaren ska ha ett körkort för den fordonskategori eleven övningskör i och ha haft körkortet i minst fem år. Handledarkursen är upplagd på 3 tim 20 min, inkl raster.
Under kursen går trafikläraren igenom hur man som handledare ska agera, vilka uppgifter man har och vilka krav som ställs på en handledare.

Handledarkursen täcker bland annat ämnen som:

  • Hur man planerar övningskörningen
  • Vilka regler och lagar som gäller för handledare
  • Hur man lär ut och ger feedback på ett effektivt sätt
  • Riskerna med att övningsköra och hur man minskar dessa
  • Hur man skapar en trygg och säker övningsmiljö

Handledarkursen är viktig för att säkerställa att de blivande förarna får en säker och kvalitativ övningskörning. Som handledare är man en viktig förebild och har ett stort ansvar för att förbereda den blivande föraren på ett trafiksäkert och självständigt körande.
Efter att man har genomfört handledarkursen rapporterar trafikskolan deltagarna digitalt till transportstyrelsen, att de genomgått introduktionsutbildningen. Introduktionsutbildningen är giltig i fem (5) år från kursens datum. 

Ansökan – Handledarskap