Handledarkurs för körkort Eskilstuna

Väldigt många väljer att övningsköra privat. Ofta på grund av det ger en särskild möjlighet att under  egna och lite mer personliga förhållanden säkerställa att man blir bekväm med fordonet. Privat övningskörning är möjligt för såväl personbil som lätt lastbil. Men för att man ska få övningsköra privat krävs att man med godkänt resultat genomgår en utbildning. Detta gäller såväl den ska som ska handleda övningskörningen som den som ska övningsköra.

Vi ser till att ni får en fullgod utbildning som gör att ni kan ta hand om övningskörningen helt och hållet på egen hand. Det säkerställer att ni får den teoretiska grund som krävs för att leva upp till de lagstadgade krav som numera gäller vid övningskörning.

  • Vi ser till att du som handledare får förutsättningarna för att lagligen handleda en viss elev privat.
  • Vi ser till att du som planerar att övningsköra får ett utgångsläge som gör att du lär dig på rätt sätt redan från början.

Genom att göra handledarutbildningen till en naturlig del av att ta körkort så gör vi det smidigt för er som planerar att övningsköra på egen hand. Med ett otvunget upplägg och en avslappnad miljö så ser vi till att ni har vad som krävs för att i slutändan nå de krav som krävs för slutfört körprov.

Viktigt:
Kursen är 3 timmar och ca 20 minuter totalt, inklusive två raster. Obligatorisk närvaro gäller!
Ta med giltig ID-handling.

Avgiften (fr. 400 kr) måste betalas in i förskott minst 24 timmar innan kursens datum.
Bokningen sker via hemsidan. Det går bra att maila info@isakstrafikskola.se eller nå oss på 0705257332.

Swish nummer 123 155 44 76

Datum Tid Plats
31/5-2023 16.30 Trafikskola
14/6-2023 16.30 Trafikskola
21/6-2023 16.30 Trafikskola
28/6-2023 16.30 Trafikskola
Juli    
5/7-2023 16.30 Trafikskola
12/7-2023 16.30 Trafikskola
26/7-2023 16.30 Trafikskola
Augusti    
2/8-2023 16.30 Trafikskola
     
Ansök om Körkortstillstånd
Ansökan om handledarskap

Mer om handledarkurs för körkort

Handledarkursen är en obligatorisk utbildning för personer som ska vara handledare åt blivande förare som övningskör för körkortsprov. Handledaren ska ha ett körkort för den fordonskategori eleven övningskör i och ha haft körkortet i minst fem år. Handledarkursen är kort och komprimerad, oftast ett par timmar. Under kursen går trafikläraren igenom hur man som handledare ska agera, vilka uppgifter man har och vilka krav som ställs på en handledare.

Handledarkursen täcker bland annat ämnen som:

  • Hur man planerar övningskörningen
  • Vilka regler och lagar som gäller för handledare
  • Hur man lär ut och ger feedback på ett effektivt sätt
  • Riskerna med att övningsköra och hur man minskar dessa
  • Hur man skapar en trygg och säker övningsmiljö

Handledarkursen är viktig för att säkerställa att de blivande förarna får en säker och kvalitativ övningskörning. Som handledare är man en viktig förebild och har ett stort ansvar för att förbereda den blivande föraren på ett trafiksäkert och självständigt körande.
Efter att man har genomfört handledarkursen får man ett intyg som man sedan kan visa upp vid polisens kontroll av att man har tillstånd att övningsköra.