Körlektioner Eskilstuna

Paket Pris
Startpaket
5 körlektioner * 80 min
Teorikurs
Riskutbildning 1
Riskutbildning 2 (Halkbana)
7900:-
Körlektioner 10 st
(10 * 80 min, ord. pris 9800:-)
8900:-
Körlektion 5 st
(5 *80 min, ord. pris 5200:-)
4600:-
korlektion-eskilstuna

Körlektion för körkort

Körlektionen är en viktig del av utbildningen för blivande bilförare. Under en körlektion kommer eleven att få möjlighet att öva sin körning med en erfaren trafiklärare som kommer att ge feedback och råd för att förbättra elevens körteknik och säkerhet.

Körlektionen är uppdelad i sekvenser:
Inledning, övning och avslut.

  • I början av lektionen (inledningen), kommer trafikläraren att gå igenom olika aspekter av körningen som eleven behöver förbättra och uppmärksamma. Det kan handla om allt från att sätta sig bakom ratten på rätt sätt, till att använda blinkers och att köra på rätt hastighet.
  • Under körlektionen (övning) kommer eleven att få möjlighet att öva på olika typer av körsituationer, inklusive att köra i stadstrafik, på landsvägar och att parkera. Trafikläraren kommer att ge instruktioner och tips under hela lektionen och kommer också att visa hur man ska agera i olika trafiksituationer.
  • I slutet av körlektionen (avslutningen) kommer trafikläraren att ge eleven feedback om hur det gick och vilka områden som behöver förbättras. Eleven får också möjlighet att ställa frågor och diskutera vad som gick bra och mindre bra under lektionen, självvärdering är den viktig det, eleven behöver kunna bedöma sin egen förmåga och kunskapsnivå.

Körlektioner är en viktig del av utbildningen för att ta körkort och ger blivande bilförare en möjlighet att öva sin körning med en erfaren trafiklärare, som kan ge feedback och råd för att förbättra körteknik och trafiksäkerhet.