Riskutbildning 2 (halkbana) Eskilstuna

Risktvåan är en obligatorisk utbildning för blivande bilförare för att öka sin säkerhet och förmåga att agera i trafiken.

Kursen syftar till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för trafikregler och trafiksäkerhet, samt att lära dem att fatta mer avancerade beslut i olika trafiksituationer.

Under Risktvåan kommer deltagarna att få lära sig om avancerade körsituationer, såsom körning i höga hastigheter, på motorvägar och i tung trafik. Kursen kommer också att täcka ämnen som hantering av stressiga situationer och att ta hänsyn till miljö- och klimathänsyn under körning.

Efter avslutad kurs får deltagarna ett digitalt intyg via Transportstyrelsen som är giltigt i fem år.
Risktvåan är en viktig kurs för att öka sin trafiksäkerhet och förmåga att agera i olika trafiksituationer. Kursen hjälper deltagarna att bli mer självsäkra och trygga i sin körning, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och skador på vägarna.

Viktigt

Ta med giltig ID-handling

Risk2, halkbanan görs med fördel så sent i din körutbildning som möjligt, den kräver att du kan köra samt hantera ditt fordon på ett självständigt sätt.

Riskutbildning 2

fr.2000 KR