Riskutbildning 1 (riskettan) är en teoretisk kurs på 180 minuter som behandlar alkohol, narkotiska preparat, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. För att förbereda dig inför kursen kan du läsa om ovanstående delar i din körkortsbok.

För att få närvara och slutligen bli godkänd på denna del krävs det att:
Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
Du är närvarande under hela kursen.

Riskutbildning 2 (halkbana) är en kurs på 180 minuter där du får köra en egen övningsbil på halt underlag. Moment som ingår är hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Du får även prov på att åka krocksläde där du får sitta i en stol med säkerhetsbälte och krocka i 7 km/h samt en voltbil där du får känna hur det känns att sitta upp & ner i en bil. Gruppdiskussioner kring ämnen som passiv säkerhet i bilen, däck, passagerare & last.

Både del 1 och 2 ska vara godkända innan du gör ett kunskapsprov och körprov.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR PRIVATA HANDLEDARE
Information om kursen:
Den som är handledare eller elev vid privat övningskörning ska ha gått en introduktionsutbildning. Utbildningen kommer att ha en giltighetstid på 5 år från det datum den genomfördes.
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

NYA REGLER FROM 1 SEPTEMBER 2010
Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig.
Den som redan gått handledarutbildning/introduktionsutbildning behöver inte gå om den förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Om den femåriga giltighetstiden på utbildningen passerats måste man förnya utbildningen för att få fortsätta som handledare/elev.